תמונת הנפשה

תמונת הנפשה מורכבת מסדרת תמונות המתארות תנועה. דרך נפוצה לקבלת סדרת תמונות כזו היא גזירה מסרטון ווידאו. התמונות בדרך כלל דומות מאד אחת לשנייה, אבל כשצוםים בהן ברצף מתקבלת ההנפשה, כמו בדוגמא המובאית כאן.