תמונה בודדת וגיליון

יש שתי אפשרויות הדפסה: תמונה בודדת וגיליון.

תמונות בגודל של פחות מ- 20 סנטימטר ניתן להדפיס אך ורק כגיליון. תמונות בגודל של יותר מ- 30 סנטימטר ניתן להדפיס אך ורק כבודדות.

גודל התמונה שלי הוא מעל ל- 20 ס"מ: מעבר למחירון הדפסת תמונה בודדת

גודל התמונה שלי הוא מתחת ל- 20 בס"מ: מעבר למחירון הדפסת גיליון