top of page

הסברים להכנת הקבצים הגרפיים

כללי

את התכנים הגרפיים יש להגיש ברזולוציה של לפחות 100dpi. למשל, ממדי הפיקסלים של דימויים לתמונה בגודל 25X25 ס"מ (10X10 אינץ') צריכים להיות לפחות 1000X1000 פיקסלים. ניתן להגיש דימויים עם יותר פיקסלים מהנדרש, אך הדבר אינו משפיע על איכות התמונה.

ניתן להעלות את הקבצים הקשורים להזמנה לשרת שלנו באמצעות הממשק שלמטה. ניתן להעלות כל קובץ (לא רק דימויים). נהיה איתכם בקשר לגבי ההמשך אחרי קבלת כל חומר ההזמנה שלכם ובדיקתו.

קבצים גרפיים לתמונות מתחלפות

כל תמונה מכילה שני דימויים או יותר. ניתן להגיש מספר תמונות עבור אותו טופס אם הנתונים בו מתאימים לכולן (כמו המידות, למשל). במקרה זה, יש להוסיף בשמות הדימויים מאפיין שיאפשר לנו לשייך כל דימוי לתמונה שלו. למשל, אם מגישים שתי תמונות ובכל אחת שני דימויים, ניתן לקרוא להם למשל בשמות

 

מתקבלים דימויים בפורמט jpg, png, tif, אך כל הדימויים צריכים להיות באותו פורמט.

הדימויים צריכים להיות ב- RGB. דימויים Greyscale או CMYK לא יתקבלו.

pict1_1.jpg, pict1_2.jpg, pict2_1.jpg, pict2_2.jpg

1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, ...

אם סדר ההצגה של הדימויים חשוב, יש למספר אותם כמו

בכיוון החלפה אופקי, דימוי 1 יוצג בצד שמאל של הצופה, והאחרים יוצגו לפי הסדר תוך כדי תנועה משמאל לימין. בכיוון החלפה אנכי, דימוי 1 יוצג למטה, והאחרים יוצגו לפי הסדר תוך כדי תנועה מלמטה למעלה.

קבצים לתמונות תלת-ממד

להמרה לתלת-ממד יש להעלות דימוי אחד לכל תמונה.

להדפסת תלת-ממד מקובץ פוטושופ יש להגיש קובץ פוטושופ אחד לכל תמונה. במקרה זה יש גם להעלות טבלה המציינת היכן כל שכבה צריכה להפיע יחסית לפני התמונה (לפני התמונה, במישור התמונה או מאחורי התמונה).

חשוב: חובה למלא את השם (צריך להיות אותו שם שמולא בטופס). אין צורך למלא את שאר השדות. מלאו את השם כאן:

bottom of page