top of page

מהי הדפסה לנטיקולרית?

הדפסה לנטיקולרית היא טכניקת דפוס המאפשרת אפקטים ויזואליים מיוחדים. השם של הטכניקה נובע מהחומר שנעשה בו שימוש לצורך ייצור התמונה ("עדשה לנטיקולרית"). החומר הוא יריעה פלסטית בעבי שנע בין כחצי מילימטר ועד לארבעה מילימטר.

תמונה לנטיקולרית נקראת גם לעיתים קרובות "הולוגרמה", למרות שהולוגרמה עשויה בטכניקה שונה לחלוטין.

האם נדרש ידע מוקדם להזמנת תמונה לנטיקולרית?

לא נדרש ידע מוקדם, כל אחד יכול להזמין תמונה לנטיקולרית ללא קושי.

מה הגדלים שאפשריים עבור תמונה לנטיקולרית?

הגודל המקסימאלי לתמונה הוא 100 ס"מ רוחב ו- 150 ס"מ גבה, והגודל המנימאלי הוא 5X5 ס"מ.

ניתן להזמין תמונה בכל גודל בין המידה המקסימאלית למידה המינימאלית.

כמה זמן נדרש להדפסת התמונה?

באופן טיפוסי התמונה תהיה מוכנה בתוך יומיים אחרי אישור ההזמנה.

מה ההבדל בין תמונה לדימוי?

בהקשר של הדפסה לנטיקולרית אנו צריכים להבדיל בין "תמונה לנטיקולרית" (או בקיצור "תמונה") ל-"דימוי". התמונה היא המוצר הסופי והיא עצם פיזי שניתן להחזיק ביד או לתלות על קיר. דימוי הוא קובץ דיגיטאלי המייצג תמונה רגילה. באופן כללי, תמונה לנטיקולרית מורכבת משניים או יותר דימויים.

כיצד מיוצרת תמונה לנטיקולרית?

דימויי התמונה מומרים בעזרת תוכנת עיבוד תמונה לדימוי מיוחד ("דימוי שזור") שמודפס על נייר. הדפס זה מודבק לעדשה הלנטיקולרית בתהליך למינציה מיוחד. הייצור כרוך בעבודה ידנית שמותאמת לכל תמונה ותמונה.

הדפסת תמונה לנטיקולרית דורשת תוכנה, חומרים וציוד מיוחדים. אך מעל לכל, היא דורשת מומחיות ומיומנות. ניתן למצוא הרבה הסברים והדרכות על הנושא ברשת, אך הם ברובם חלקיים, ולפעמים מטעים. אם אתם בעלי גישה טכנית ומתמצאים בעיבוד תמונה אתם יכולים לנסות, אך קחו בחשבון שניסיון כזה עלול לקחת זמן רב ולדרוש הוצאה כספית משמעותית. 

יש לי מדפסת ומחשב. למה שלא אדפיס את התמונה בעצמי?

bottom of page