top of page

הסברים למילוי הטופס

בטופס שני חלקים: פרטים אישיים ופרטי הזמנה. כל השדות בפרטים האישיים הם חובה.

ממדי התמונה (רוחב וגבה) בפרטי ההזמנה הם חובה גם כן. שאר השדות ממולאים בברירות מחדל, אך ניתן לשנות אותם בעת הצורך. אם תדרשו משלוח, תתבקשו למלא כתובת.

לאחר הגשת הטופס תועברו לעמוד עם ממשק שיאפשר לכם להעלות קבצים לשרת שלנו.

הגשת תמונת תלת-ממד
פרטים אישיים
bottom of page